ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

Περιγραφή Εργασίας

Μεταφορά και εγκατάσταση εμπορικών ψυγείων / συστημάτων και ψυκτικών θαλάμων

Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών

Προσωπικές Δεξιότητες / Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και γραφής
Προηγούμενη εμπειρία σε ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη 
Άδεια οδήγησης οχήματος 

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης στην επαρχία Λευκωσίας / Λάρνακας
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-16:00

Για επικοινωνία :  Email : alexis@almaltd.com

Τηλέφωνο : 22512414

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.

Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.